SINH NHẬT THỨ 17 CỦA NHÓM SINH VIÊN CÔNG GIÁO

CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT LẦN THỨ 17 CỦA NHÓM SINH VIÊN CÔNG GIÁO PHÚ CƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Vào lúc 8h00 sáng ngày 26/11/2017 (Chúa Nhật )

Địa điểm: Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường

 • 8h00 – 8h30 Đón tiếp, tập chung tại phòng khách, chuẩn bị bắt đầu chương trình.
 • 8h30- 9h00  Khai mạc chương trình, chào mừng
  • Giới thiệu thành phần tham gia:( quý Cha, quý thầy, sơ, các nhóm bạn, các anh chị cựu của nhóm)
  • Hội đoàn giáo xứ
  • Giới thiệu nhóm SVCG Phú Cường
  • Giới thiệu Ban Điều Hành mới, thầy đồng hành mới
  • Mời Cha chia sẻ
 •  9h00 – 9h30  Cha chia sẻ chủ đề
 • 9h30 – 10h00: Nhìn lại những năm qua: các hoạt động của nhóm

Giới thiệu mục tiêu hoạt động năm 2017 – 2018 của nhóm

+ Nâng cao tri thức

+ Tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động của giáo xứ

+ Tĩnh tâm mỗi tháng, sinh hoạt theo chủ đề mỗi tuần

 • 10h00 – 10h30: Giao lưu
 • 10h30 – 11h00 : Khách mời nói lên lời chúc
 • 11h00 – 11h30 Tập hát, di chuyển vào nhà thờ
 • 11h30 – 12h30 Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Nhóm SVCG Phú Cường
 • 12h30 Nhập tiệc
 • Mời Cha ban phép lành nhập tiệc
 • Mời Cha đặc trách – Đại diện BĐH lên cắt bánh sinh nhật
 • Hát chúc mừng sinh nhật: nhiều thứ tiếng….
 • Mời cha làm phép quà lưu niệm -> Tặng quà
  • Tặng quà cho các thành viên nhóm mới ra trường
 • 13h15  Giao lưu văn nghệ
 • Nhóm SVCG Phú cường
 • Anh chị cựu ( nếu có )
 • Các nhóm bạn:

     14h00 Cảm ơn – kết thúc ra về.

_____________
0