CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B.

BÀI ĐỌC I: Gn 3,1-5.10
“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.
Bài trích sách Tiên tri Giona.
Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9.
Đáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. (c. 4b).
1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
3) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7,29-31
“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 1,15
All. All. – Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. – All.

PHÚC ÂM: Mc 1,14-20
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Để một xã hội phát triển, và để cuộc sống có thể đạt tới niềm vui một trong những yếu tố không thể thiếu đó chính là sự hợp tác. Lịch sử nhân loại đã chỉ cho thấy điểm nầy. Quả thật trên thế giới có nhiều nước thiếu tài nguyên nhưng vẫn đạt tới được sự thịnh vượng nhờ đến yếu tố hợp tác chẳng hạn như Nhật Bản, chúng ta có thể nói rằng, một cộng đồng nào sống biệt lập, loại trừ hợp tác cộng đồng đó sẽ rơi vào tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, trái lại một cộng đồng biết tìm sự hợp tác, cộng đồng đó phát triển và đạt tới sự thịnh vượng.

Nguyên lý hợp tác ấy đã được Chúa Giêsu thực hiện ngay khi bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng. Dẫu biết chương trình cứu chuộc được bắt nguồn từ ý định ngàn đời của Thiên Chúa, nhưng khi đến trần gian Chúa Giêsu cũng đã hoàn toàn hội nhập vào trong định luật của trần thế. Có nghĩa là khi thực hiện ý của Cha, giải phóng nhân loại khỏi cảnh nô lệ của ác thần tội lỗi, Chúa Giêsu đã không chỉ hành động trong tư cách là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng,  nhưng Người còn luôn ý thức rằng, trong thân phận làm người, Người vẫn đặt mình trong sự giới hạn của thế giới hữu hạn này, thánh Phaolô đã minh định: Đức Giêsu Kitô hoàn toàn trở nên giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Do đó, trong công việc thực thi thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã phải nại đến sự hợp tác của con người. Bởi Chúa biết rằng, cho dẫu mình là Thiên Chúa, nhưng trong thân phận làm người thì một mình, nói như nhạc sĩ Thông Vi Vu, con không thể. Vâng một mình đơn độc trong thế giới này thì Chúa không thể cứu độ cả thế giới, vì bước chân của con người quá nhỏ nhoi, một mình Chúa lẻ loi giữa biển đời mênh mông này Chúa không thể hoàn tất sứ vụ qui tụ muôn người về với Cha, bởi tiếng nói của con người quá giới hạn.

Vì thế, để có thể hoàn tất sứ vụ, Chúa đã kêu gọi các Tông đồ như là những cộng sự viên trong việc loan báo Tin Mừng để xây dựng Nước Trời. Bởi việc cứu chuộc con người không là công trình được thực hiện trong một thời gian, nhưng kéo dài cho đến ngày thế mạt, Chúa hiểu điều đó, vì vậy việc chọn gọi các Tông đồ không chỉ là nhằm đến việc cộng tác của các ngài, nhưng trên hết mọi sự Chúa nại đến sự hợp tác của con người từ thế hệ này tới thế hệ khác trong việc qui tụ toàn thể nhân loại vào trong Vương quốc vĩnh cửu. Và chỉ có sự hợp tác này, ơn cứu độ mới thực sự lan toả đến với mọi nơi mọi miền, và Tin Mừng mới thực sự được loan báo đến mọi chân trời góc bể.

Nói như thế, không có nghĩa là đề cao con người và xem nhẹ vai trò chính yếu của Đức Kitô, nhưng là để chúng ta nhận ra rằng, được cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa là một hồng ân lớn lao. Quả thật, khi Người mời chúng ta hợp tác chính là để nâng phẩm giá chúng ta lên, một phẩm giá đã bị tội làm cho hoen ố, vẩn đục, để rồi với lời mời gọi này, chúng ta được đưa ra khỏi sự sự thấp hèn, được nâng lên hàng bạn hữu với Chúa, đúng là một ân huệ lớn lao. Ngoài ra, lời mời gọi hợp tác trong việc mang ơn cứu độ đến cho nhân loại, Chúa muốn chúng ta ý thức được rằng, việc cộng tác này là vì thiện ích của chúng ta chứ không phải vì Chúa, và cũng để chúng ta nhận ra được rằng, Thiên Chúa cứu độ chúng ta là do yêu thương, còn việc cộng tác của chúng ta là do bởi trách nhiệm của người được yêu thương.

Lạy Chúa, con người được tạo thành trong sự hiệp thông của Ba ngôi Thiên Chúa, và khi cứu chuộc con người Chúa cũng đã hành động trên nền tảng của sự hiệp thông nầy, và hơn thế nữa, Chúa còn mời gọi chúng con cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, và như thế, mặc dầu chúng con mang thân phận hư hèn, chúng con cũng được dẫn đưa vào sự hiệp thông thần thánh này. Ôi thật lạ lùng tình Chúa yêu thương chúng con. Xin cho chúng con ý thức được ơn trọng đại này để chúng con hăng say cộng tác vào công việc mang ơn cứu độ đến cho anh chị em, và ý thức được rằng việc cộng tác này không là một công nghiệp nhưng đó chỉ là bổn phận của những người được Chúa yêu thương. Amen.

Lm Antôn Hà Văn Minh

_____________
0