CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

BÀI ĐỌC I: Đnl 18,15-20
“Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94,1-2.6-7.8-9.
Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng (c. 8).
Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. – Đáp.
2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. – Đáp.
3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7,32-35
“Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa. Đó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1,14 và 12
Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1,21-28
“Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Đó là lời Chúa.

CHÚA GIÊSU ĐẾN TRẦN GIAN ĐỂ THANH TẨY

Trong chương trình cứu chuộc loài người của Thiên Chúa, hai lần trong sách Sáng Thế đã trình bày hai biến cố đặc biệt để nói lên Thiên Chúa gớm ghét sự nhơ uế mà Satan đã gieo vãi trên mặt đất, và con người đã buông mình để Satan lôi kéo bước vào con đường hư hỏng này.

Lần thứ nhất trong chương 6 và 7, tác giả Sách Sáng thế đã nói về trận lụt Đại hồng thuỷ, một tai hoạ Thiên Chúa đã cho xảy ra nhằm trừng phạt vì sự suy đồi đạo đức ĐỨC CHÚA thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày (6,5). Và trong cuộc trừng phạt này duy chỉ có gia đình Noe được cứu, vì ông là người ngay chính, không để mình rơi vào cơn lốc của sự sa đoạ, hư hỏng, Thánh Kinh đã minh chứng: Ông Nô-ê là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. (St 6, 9b).

Lần thứ hai, tác giả sách Sáng thế tường thuật về việc Thiên Chúa tiêu huỷ hai thành Sodoma và Gomora, vì “Tội lỗi của chúng quá nặng nề” (St 18,20). Thiên Chúa đã cho mưa diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống thiêu đốt hai thành ấy tất cả toàn thể dân cư, cây cỏ trên đất, và không còn một sinh vật nào còn có thể tồn tại, ngoại trừ ông Lót, vì ông là người ngay chính và hiếu khách (x. St 19,3).

Nhắc lại hai biến cố trong thời Cựu ước để hiểu được, tại sao vừa gặp Chúa Giêsu thần ô uế đã phải la lên: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Đối diện với Chúa Giêsu, thần ô uế khiếp run, bởi nó nhận biết Đức Kitô là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là nó biết nó sắp bị loại trừ, bởi nó nhận ra lý do Chúa đến trần gian không gì hơn là nhằm tái lập lại trật tự công trình tạo dựng, một công trình in đậm sự thánh thiện của Ngài, thế nhưng thần ô uế đã làm hoen ố sự thánh thiện này. Thật vậy, khi hoàn tất việc tạo dựng, tác giả sách Sáng thế đã viết: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1,31), thế mà quỉ dữ đã xuất hiện làm phá vỡ trật tự tốt đẹp này, bằng cách gieo vào lòng con người lòng tham lam, muốn chiếm đoạt công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và muốn biến công trình này thành phương thế để phục vụ cho tham vọng của con người.

Vâng, quỉ dữ đã nhận ra quyền lực nơi Đức Kitô, Đấng là Nước được gởi tới trần gian để tẩy rửa sự nhơ bẩn mà nó gây ra, và chỉ có nước tuôn trào từ nơi Đức Kitô mới thực sự có sức mạnh phá đổ công trình nó xây nên, và chỉ có nước đó mới có thể phục hồi sự sống nơi con người mà nó đã chiếm đoạt. Xưa kia nước đại hồng thuỷ tẩy uế mặt đất thế nào, thì hôm nay Đức Kitô sẽ lau sạch sự nhơ nhớp mà quỉ ô uế  đã gây ra, và như thế nó sẽ không còn chỗ dung thân, vì thế nó thất thanh la lên: ông đến tiêu diệt chúng tôi sao!

Tiếng la sợ hãi không chỉ khám phá nơi Đức Kitô nguồn nước tẩy sạch tội nhơ, mà quỉ ô uế còn đọc được nơi Chúa Giêsu một ngọn lửa, vâng ngọn lửa mà nó đã nhìn thấy từ trời đổ xuống tiêu huỷ hai thành phố tội lỗi Gômôra và Sôđômma làm nó khiếp run, hôm nay ngọn lửa đó lại xuất hiện, và quỉ ô uế nhận ra rằng, nó sẽ không còn chốn dung thân, bởi thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã bắt đầu xuất hiện. Và khi Nước Thiên Chúa xuất hiện, vương quốc của Satan sẽ bị huỷ diệt, và các thần ô uế sẽ không còn tung hoành mang bất hạnh cho con người nữa.

Và thật vui mừng biết bao, khi Chúa Kitô bắt đầu thực hiện sứ vụ của Người nhằm tái lập lại trật tự tạo thành của Thiên Chúa. Nước tuôn trào từ nơi Chúa mang lại sự tươi vui, lửa bắt nguồn từ Chúa đã mang lại sự tinh tuyền. Thần ô uế rời bỏ con người, và mọi người kinh ngạc về điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện. Vâng, quả thật là niềm vui lớn lao.

Niềm vui đó đã được tiếp tục trao ban cho chúng ta, những Kitô hữu, bởi qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được Chúa tẩy sạch bao vết nhơ do tội gây ra, và qua bí tích Thêm sức Chúa đổ tràn trong chúng ta ngọn lửa yêu mến, để chúng ta can đảm thi hành công lý, chống trả sự dữ, kiến tạo bình an nơi môi trường mình sống. Và nhờ đó niềm vui không chỉ nở rộ trong tâm hồn chúng ta mà còn lan rộng đến với mọi người.

Ước mong sao chúng ta luôn giữ mãi niềm vui mà Chúa đã tặng ban, để cuộc sống của từng người Kitô hữu chúng ta là dấu chỉ của niềm vui Nước Trời, nơi đó không có sự hiện diện của sự ô uế bởi quỉ thần gây ra, không có sự tranh chấp, giận hờn, bất công. Vâng, Nước Trời là nơi sinh sống của những người công chính như ông Noe, chân thành như ông Lót, và chúng ta sẽ là chứng tá công dân Nước Trời bằng chính cuộc sống ngay chính, những con người luôn nối gót theo lời mời gọi của Tin Mừng: hoán cải và tin vào Tin Mừng. Amen.

Lm Antôn Hà Văn Minh

_____________
0