THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY B

Chúa nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

_____________
0