Lược sử giáo xứ

NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ

394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tước hiệu: 

Ngày lễ bổn mạng:

Năm thành lập giáo xứ:

Điện Thọai:  0274 3822292

Email:

Số giáo dân:

Linh Mục tiền nhiệm:
Almanach da la Cochinchine
Chabrier Jean Baptiste Charles Xavier.
Sorel Joseph Constant (Cố Lựu).
Emile-François-Marie Moreau.
Le Prince Jules Adolphe.
Legrand Gédéon Osée (cố Cao).
Louvet Eugène Louis.
Nguyễn Đức Nhi Phêrô
Humbert Félix (cố Hiệu).
G. Thạch
Pugnet Louis Étienne.
Faron Eugène Francois Joseph.
Boutier Charles (cố Thiết).
Poinat Joseph (cố Oai).
Clair Jean Baptiste Marie (cố Quang)
Desseaume Denys Charles
Lioger Alexandre
Gioakim Nguyễn Ngọc Yến
Phanxicô Trần Văn Vàng (Vàng tàu)
Villeneuve Joseph (cố Vinh)
Villeneuve Joseph (cố Vinh)
Giuse Nguyễn Văn Bạch
Gioan Baotixita Lê quang Triều
Brugidou Cyprien (cố Báu).
Thommeret Roger (cố Thơm)
Detry René (cố Tri)
Sion Henri (cố Sĩ).
Phanxixcô Lê Vĩnh Khương.
Frison Félix (cố Hoàng).
Phaolô Lê Đình Hiền: phó xứ.
Phaolô Nguyễn Tấn Hưng
Giuse Huỳnh Kim Đức
Laurent Nguyễn Thái Sơn
Phaolô Nguyễn Quang Minh.
Léon Nguyễn Văn Hiền: phó xứ.
Rubat Du Merac Xavier.
Phaolô Nguyễn Văn Minh.
Phêrô Võ Văn Ngộ
Antôn Phùng Thành.
Phêrô Trần Đình Tứ
Đaminh Hà Chí Luyến
Giuse Quang Minh Tuấn
Đaminh Phạm Quang Hưng
Phêrô Phan Danh Uy
Giuse Nguyễn Đình Hòe
Giuse Lê Thanh Quang
Phêrô Nguyễn Đình Chế
Giuse Nguyễn Văn Ban
Phêrô Trần Đình Tứ.
Giuse Nguyễn Văn Thịnh
Phaolô Lê Vinh Đởm
Phaolô Nguyễn Quốc Thắng
Micae Lê Văn Khâm

Giuse Cao Đình Phương

Các Cha Phó đã phục vụ:

Giuse Nguyễn Ngọc Đức
Antôn Phạm Văn Sáng
Đaminh Nguyễn Thành Thái
Phêrô Hồng Thanh Bình
Phêrô Trần Văn Phúc MF.

Matthêu Nguyễn Thanh Yên MF.
Giuse Nguyễn Phát Tài
FX. Nguyễn Xuân Quyền
Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn

 

Linh Mục đương nhiệm:

Chánh xứAntôn Hà Văn Minh

Quý Cha Phó:
Giuse Nguyễn Phong Sương
Phêrô Trần Văn Ngữ
Titô Trần Nguyên Lãm

Giờ Thánh Lễ:

Ngày Thường Chúa Nhật
Lễ sáng: 05h00

Lễ chiều: 17h30

Lễ I: Chiều T7: 17h30
Lễ II: 05h00
Lễ III: 07h00
Lễ IV: 08h15
Lễ V: 10h30 (Tiếng Anh)
Lễ VI: 16h00
Lễ VII: 17h30
Lễ VIII: 19h00
Cập nhật trong thời gian sớm nhất